Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

The Trooper - Iron MaidenYou'll take my life but I'll take yours too
You'll fire your musket but I'll run you through
So when you're waiting for the next attack
You'd better stand there's no turning back

The bugle sounds as the charge begins
But on this battlefield no one wins
The smell of acrid smoke and horses breath
As you plunge into a certain death

The horse he sweats with fear we break to run
The mighty roar of the Russian guns
And as we race towards the human wall
The screams of pain as my comrades fall

We hurdle bodies that lay on the ground
And as the Russians fire another round
We get so near yet so far away
We won't live to fight another day

We get so close near enough to fight
When a Russian gets me in his sights
He pulls the trigger and I feel the blow
A burst of rounds takes my horse below

And as I lay there gazing at the sky
My body's numb and my throat is dry
And as I lay forgotten and alone
Without a tear I draw my parting groan

Κυριακή 25 Ιουλίου 2010

Sound Of Silence - Simon & Garfunkel

Την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το άσμα ήταν πριν από περίπου 20 χρόνια όταν σαν καθώς πρέπει έφηβος «κανιβάζιλα» τα βυνίλια της μητέρας μου.

Προφανώς αυτό το άσμα είναι διαχρονικό.
.