Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Σχετικά με εμάς/Διακήρυξη


ΤhinkΠ

Είμαστε Πολίτες που οι Αρχές και οι Ιδέες μας εμπνέονται από τον χώρο της Πολιτικής Οικολογίας, με άμεση αναφορά στις πολιτικές και τις επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Απευθυνόμαστε σ΄όσους κατοικούν στην χώρα μας, Έλληνες και Ξένους, και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο σε συνεργασία με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις θα αναγεννήσει την πατρίδα μας και θα δώσει νέα ελπίδα στους πολίτες της, μέσα από έναν Ευρωπαϊκό δρόμο. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το “σήμερα”. Αναλογιζόμαστε το “αύριο”, θέλουμε να εκφράσουμε τις ανάγκες και τα συμφέροντα και των επόμενων γενεών καθώς και των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Για αυτό οι προτάσεις μας δεν περιορίζονται στην χώρα μας. Ξέρουμε ότι για να αναγεννηθεί η Ελλάδα, πρέπει να σκεφτούμε παγκόσμια, να σκεφτούμε την προοπτική της με εξωστρέφεια, γιατί όλα σήμερα αλληλοεπηρεάζονται Είναι ζωτική ανάγκη για κάθε πολιτική δράση “να σκεφτούμε παγκόσμια και να δράσουμε τοπικά”. Δεν θέλουμε απλώς να μεταρρυθμίσουμε την κοινωνία μας. Τα θεμελιώδη προβλήματά της είναι τόσο επείγοντα, που χρειάζεται να τη μετασχηματίσουμε οικολογικά και κοινωνικά.
Οι θεμελιώδεις πολιτικές αρχές μας είναι:

• προστασία του περιβάλλοντος, κρίσιμη για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου στον πλανήτη. • αειφορία και βιωσιμότητα • ανθρώπινα δικαιώματα • δημοκρατία και μη-βία • κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη Αυτές οι αρχές είναι η συνεκτική ουσία που επιδιώκουμε να διαπερνά όλες τις επιμέρους πολιτικές μας αποφάσεις και δράσεις.

Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Μάλιστα, εντείνει και την οικονομική κρίση. Θέτει τα όρια και το περιεχόμενο της ανάπτυξης, τη βιωσιμότητα στη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διαγενεακή δικαιοσύνη. Για τη δραστική μείωση των εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου χρειάζονται βαθιές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, πρώτα και κύρια στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών (εξοικονόμηση ενέργειας – ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών- σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα), αλλά και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, για τη στήριξη των πληττόμενων πληθυσμών.
Τα ζητήματα που θέλουμε να αναδείξουμε άμεσα είναι:

Α. Ομοσπονδιακή Ευρώπη

Η λύση για τη σημερινή οικονομική και πολιτική κρίση ή θα είναι ευρωπαϊκή ή δεν θα υπάρξει. Η διεκδίκηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας, μια εναλλακτική επομένως οικονομική πολιτική, μπορεί να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες εφαρμογής μόνο στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης Ευρώπης. Χρειαζόμαστε άμεσα περισσότερη Ευρώπη. Είμαστε αποφασιστικά υπέρ της προοπτικής της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης της Ευρώπης, υπέρ των πολιτικών που έχουν σαν στόχο την ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης.

Β. Ριζοσπαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση του οικολογικού μετασχηματισμού της κοινωνίας

στους τομείς:
γεωργία/διατροφή: εθνικό σχέδιο βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, διατροφική αυτάρκεια, προστασία του γενετικού μας πλούτου • προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντοςαστικό περιβάλλον: αποτροπή της ανεξέλεγκτης διάχυσης του αστικού ιστού, πολεοδομική δημοκρατία, βιώσιμη κινητικότητα, βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων • εκπαίδευση: τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δίνουν τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη προσωπικών ταλέντων και ευαισθησιών, για την εμβάθυνση της κατανόησης του κόσμου και για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη συμμετοχή στην πολιτική και οικονομική δραστηριότητα. • υγεία: αξιοποίηση δημοσίων και οι ιδιωτικών επενδύσεων προς όφελος των ασθενών και όχι προς όφελος των κυκλωμάτων που υπερκοστολογούν τις σχετικές υπηρεσίες και υποθάλπουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή. • δικαιοσύνη: εξουσία πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία και από διαπλεκόμενα συμφέροντα. Διαφάνεια και διαρκής αξιολόγηση της λειτουργίας της και των λειτουργών της από ανεξάρτητους θεσμούς. • ΜΜΕ: διαφάνεια στις αδειοδοτήσεις, θεσμικό πλαίσιο αποτρεπτικό για τη συγκέντρωση εξουσίας μέσω των ΜΜΕ. • σύνταγμα και εκλογικός νόμος: απεγκλωβισμός της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική, εξισορρόπηση των εξουσιών πρωθυπουργού – προέδρου – κοινοβουλίου Οι βουλευτές πρωτίστως αντιπρόσωποι των εκλογέων τους και όχι δέσμιοι συντεχνιών, εσωκομματικών εξουσιών και διαπλεκόμενων συμφερόντων. Αλλαγή του εκλογικού νόμου στην κατεύθυνση της αντιπροσωπευτικότητας. Διαχωρισμός κράτους – εκκλησίας.

Δ. Βία-Ρατσισμός- Ασφάλεια- Ανθρώπινα δικαιώματα

Είμαστε αντίθετοι/ες στη βία κάθε μορφής και προέλευσης. Τρομοκρατικές πράξεις ανεξαρτήτως “ιδεολογίας” είναι καταδικαστέες και δεν έχουν καμία δικαιολογία. Σε μια δημοκρατία, δεν νοείται αυτοδικία, το μονοπώλιο της βίας το έχουν οι θεσμικά αρμόδιες δυνάμεις. Η Η άσκηση της θεσμοποιημένης βίας υπόκειται στον απόλυτο περιορισμό των Διεθνών Συνθηκών, του Συντάγματος και του Νόμου. Όχι στον λαϊκισμό είτε “ακροδεξιό” είτε “αριστερό”. Η βία δεν μπορεί ν’ αποτελεί απάντηση στα φαινόμενα βίας, ούτε μέσο επίλυσης κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε μικρούς εμφυλίους με ολέθρια αποτελέσματα. Απέναντι στους θεμιτούς φόβους των πολιτών για την ασφάλειά τους, η απάντηση είναι όχι λιγότερη αλλά περισσότερη δημοκρατία, κράτος δικαίου και εξασφάλιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε την προώθηση των αρχών της μη βίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας, τη συμμετοχή των πολιτών, το σεβασμό της διαφοράς και την καταπολέμηση των διακρίσεων, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στη σημερινή Ελλάδα, το κατεστημένο πολιτικό σύστημα δε δίνει τη λύση. Δεν το κάνει τόσο από ανικανότητα, όσο από ιδιοτελές συμφέρον. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και των οργανωμένων συντεχνιών που εκφράζει. Οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να μην αλλάξει τίποτα, ενώ οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις γίνονται απρόθυμα, σπασμωδικά και με μεγάλη καθυστέρηση. Η έλλειψη διαβούλευσης με τους πολίτες και η διαρκής επίκληση του εξαναγκασμού από τους “ξένους” (και με τη βοήθεια της αντιπολιτευτικής δημαγωγίας), έχουν στόχο τον «εξαγνισμό» των μέχρι τώρα διαχειριστών της εξουσίας και αποτέλεσμα την αύξηση του αντι-ευρωπαϊσμού και του εθνικισμού. Υποστηρίζουμε ότι η ουσία του προβλήματος κινείται γύρω από τα εξής: • πώς θα αλλάξουμε την χώρα και θα γίνουμε από χώρα Καταναλωτών, χώρα Παραγωγών, • πώς θα γίνει το πελατειακό Κράτος Δημόσιος Υπηρέτης, • πώς το συντεχνιακό συμφέρον θα αντικατασταθεί από το δημόσιο συμφέρον, • πώς θα γίνουμε από Πελάτες Πολίτες, • πώς η Ευρώπη θα αποκτήσει, εκτός από κοινό νόμισμα, πολιτική ενότητα και πώς αυτή η ενότητα θα μετασχηματίσει οικολογικά και κοινωνικά την Ευρώπη ανασυντάσσοντας το Ευρωπαϊκό Όραμα.

Αλέκα Μελιάδου, Αλέξανδρος Αποστόλου, Αλέξανδρος Λαλάκος, Αθηνά Κοϊμτσίδου, Αντρέας Κουσουρής, Γιάννης Γεωργίου, Γιάννης Καραμήτρος, Γιώργος Κριμιτσάς, Δημήτρης Κουτσουρέλης, Δημήτρης Μπανάκος, Δημήτρης Μπάρδης, Δημήτρης Νοταράς, Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Στασινόπουλος, Ελένη Παρασκευοπούλου, Ιωάννης Καραμήτρος, Καλή Παναγιωτίδου, Κωνσταντίνος Γκαράκης, Κωνσταντίνος Κατώπης, Λιάνα Κατώπη, Μελίττα Γκουρτσογιάννη, Μιχάλης Αντύπας, Μιχάλης Ασημακόπουλος, Νίκος Μυλωνάς, Νίκος Ράπτης, Παναγιώτης Μίχας  

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις πολιτικές μας απόψεις εδώ.