Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Διακοπές μέρος τρίτο (και δυστυχώς τελευταίο)

Σε λίγες ώρες πετάω για το χωριό μου (τις Βρυξέλλες) και θα γυρίσω σε δύο εβδομάδες.

Τα λέμε από τον Σεπτέμβρη